Virtual reality bij chronische nekklachten

Nekklachten zijn de tweede meest voorkomende klacht aan het bewegingsapparaat ter wereld. Wellicht heeft u er dus ook al eens te maken mee gehad. In veruit de meeste
gevallen is er geen schade in de nek, maar is het een overmatige reactie van het lichaam.

De verhoogde spierspanning kan optreden als gevolg van een ‘verkeerde’ beweging, een wervelsegment wat op dat moment minder mobiliteit heeft, slechte houding en zo zijn er nog meer voorbeelden te geven. Het zenuwstelsel verhoogt dan de spierspanning als een soort beschermingsmechanisme om eventuele schade te voorkomen!

In sommige gevallen blijft deze verhoogde spanning veel te lang aanwezig. Als gevolg dus langdurige pijnklachten en het gevoel van een stijve nek (verminderde mobiliteit van de wervels). Deze klachten kunnen aanwezig blijven door verschillende factoren. Wanneer deze klachten een lange tijd (denk aan jaren) aanwezig blijven kan er een kleine verandering optreden in het zenuwstelsel (vooral het hersengebied wat zorgt voor het ‘gevoel’ van bewegen). Dit gebied krijgt dan een verstoorde informatie over de fijne bewegingen en positie van het hoofd. In de meeste gevallen lost dit zichzelf niet op!

Virtual reality is een manier van behandelen waarbij de patiënt een bril op krijgt waarin zich in een andere wereld wordt begeven. Middels oefeningen met het hoofd en de nek via een externe focus krijgen de hersenen weer betere informatie over de positie van het hoofd en de beweging daarvan!

De laatste onderzoeken tonen aan dat dit bij chronische nekklachten virtual reality kan
zorgen voor pijn verlaging en toename van functie.

Langdurige nekklachten, hoofdpijn, afgenomen mobiliteit, bang om de nek snel te bewegen, herkent u zich in deze klachten? Kom dan eens langs voor een behandeling met de VR bril!

Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert.